Strona startowa
Galeria przyrodnicza
Podział Przyrody
Róża wiatrów
Choroby
Górowania Słońca
Modele atomów
Stany skupienia wody
Obieg wody
Formy terenu
Mapa
Poziomica
Parki Narodowe
Składniki odżywcze
Układ Pokarmowy
Oddychanie
Ruch
Włąściwości ciał
Substancjie
Powietrze
Gleby
Rośliny lądowe
Rośliny nasienne
Grzyby
Teoria heliocentryczna
Grawitacja
Układ Słoneczny
Ziemia
Bieguny magnetyczne
Siatki
Światło
Rory roku
Kontynenty
Oceany
Dźwięk
Ryby
Płazy
Gady
Ptaki
Ssaki
Klimat
Sawanna
Pustynia
Las liściasty
Stepy
Las iglasty
Tundra
Tytuł nowej strony

Substancja w znaczeniu fizykochemicznym jest materią składającą się z obiektów (cząstek, atomów cząsteczek) posiadających masę. Substancją nie jest zatem np. fala lub pole sił (grawitacyjne, elektryczne). Substancja może być jednorodna w sensie chemicznym (np. związek chemiczny) i fizycznym (ośrodek ciągły), lub może być niejednorodna (mieszanina, granulat). Jej skład może nie być ustalony lub zmienny (np. żywność).[1]

Termin w tym znaczeniu używany jest w naukach przyrodniczych fizyce, chemii, biologii.

W chemii rozróżnia się pojęcia:

Szczególnie często określenie "substancja" pojawia się w terminologii biochemicznej i medycznej w postaci nazw:

W fizyce termin "substancja" używany jest zazwyczaj bezprzymiotnikowo w jak najogólniejszym znaczeniu.


Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja