Strona startowa
Galeria przyrodnicza
Podział Przyrody
Róża wiatrów
Choroby
Górowania Słońca
Modele atomów
Stany skupienia wody
Obieg wody
Formy terenu
Mapa
Poziomica
Parki Narodowe
Składniki odżywcze
Układ Pokarmowy
Oddychanie
Ruch
Włąściwości ciał
Substancjie
Powietrze
Gleby
Rośliny lądowe
Rośliny nasienne
Grzyby
Teoria heliocentryczna
Grawitacja
Układ Słoneczny
Ziemia
Bieguny magnetyczne
Siatki
Światło
Rory roku
Kontynenty
Oceany
Dźwięk
Ryby
Płazy
Gady
Ptaki
Ssaki
Klimat
Sawanna
Pustynia
Las liściasty
Stepy
Las iglasty
Tundra
Tytuł nowej strony


Rośliny lądowe
-
grupa roślin o różnej randze systematycznej w zależności od ujęcia (zwykle takson w randze podkrólestwa, gromady lub grupy). Obejmuje rośliny, które wyodrębniły się z zielenic w erze paleozoicznej. Ze względu na pochodzenie, w rygorystycznych ujęciach systematycznych rośliny te stanowią takson w randze klasy w obrębie zielenic (Embryophyceae)[1]. Najbliżej spokrewnioną grupą o wspólnym pochodzeniu są ramienice. Rośliny lądowe wspólnie z nimi zaliczone zostały przez Lewisa i McCourta (2004) do podgromady Streptophytina i gromady Charophyta.

Rośliny lądowe, do których należy ponad 300 tysięcy współczesnych gatunków roślin, wraz z zielenicami tworzą klad roślin zielonych.

Rośliny lądowe odpowiadają organowcom (rośliny wyższe) w dawnych ujęciach systematycznych przeciwstawianych polifiletycznym plechowcom (tj. roślinom niższym, z których obecnie część nie jest zaliczana już w ogóle do roślin, np. brunatnice).


Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja