Strona startowa
Galeria przyrodnicza
Podział Przyrody
Róża wiatrów
Choroby
Górowania Słońca
Modele atomów
Stany skupienia wody
Obieg wody
Formy terenu
Mapa
Poziomica
Parki Narodowe
Składniki odżywcze
Układ Pokarmowy
Oddychanie
Ruch
Włąściwości ciał
Substancjie
Powietrze
Gleby
Rośliny lądowe
Rośliny nasienne
Grzyby
Teoria heliocentryczna
Grawitacja
Układ Słoneczny
Ziemia
Bieguny magnetyczne
Siatki
Światło
Rory roku
Kontynenty
Oceany
Dźwięk
Ryby
Płazy
Gady
Ptaki
Ssaki
Klimat
Sawanna
Pustynia
Las liściasty
Stepy
Las iglasty
Tundra
Tytuł nowej strony
Oddychanie - złożony proces biologiczny zachodzący bezustannie w organizmie zwierzęcym lub roślinnym, polegający na dostarczaniu do komórek organizmu gazów niezbędnych do uwolnienia energii użytecznej biologicznie.

Wymiana gazowa u roślin odbywa się poprzez aparaty szparkowe, przetchlinki i korzenie oddechowe.

Większą różnorodnością cechuje się oddychanie zwierząt, które dzieli się na trzy główne etapy:

  • oddychanie zewnętrzne na poziomie całego organizmu, polegające na pobieraniu tlenu (w przypadku aerobów) zawartego w powietrzu lub wodzie i wydalaniu dwutlenku węgla poprzez drogi oddechowe (zewnętrzna wymiana gazowa), transport do narządu oddechowego (narządu wymiany gazowej) wprowadzającego tlen do krwi oraz odbierającego z krwi dwutlenek węgla, transport gazów przez krew do tkanek.
  • oddychanie wewnętrzne polegające na wymianie gazowej pomiędzy płynami ustrojowymi a komórkami (przekazanie tlenu z krwi do komórek organizmu, odebranie dwutlenku węgla), zachodzi w tkankach ciała.
  • oddychanie komórkowe (wewnątrzkomórkowe) – nazywane również utlenianiem biologicznym lub metabolizmem oddechowym – polegające na wykorzystaniu tlenu przez komórki

oraz wydalanie dwutlenku węgla i wody na zewnątrz organizmu.

Ze względu na środowisko życia organizmu rozróżniamy oddychanie tlenowe (tlen pobierany z powietrza lub z wody) i oddychanie beztlenowe (w środowisku beztlenowym).

Powszechność stosowania terminu oddychanie – w odniesieniu do procesów z nim związanych, odbywających się na różnych poziomach funkcjonowania organizmu – prowadzi do częstych nieporozumień, nie tylko w języku polskim. Np. oddychanie wewnętrzne często jest mylone z o. wewnątrzkomórkowym, a ogólnie rozumiane oddychanie – zawężane do oddychania komórkowego. W języku angielskim używa się terminów: breathing, external respiration, respiration, cellular respiration, ventilation i eupnoea, których poprawne znaczenia również są często mylnie synonimizowane.


Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja