Strona startowa
Galeria przyrodnicza
Podział Przyrody
Róża wiatrów
Choroby
Górowania Słońca
Modele atomów
Stany skupienia wody
Obieg wody
Formy terenu
Mapa
Poziomica
Parki Narodowe
Składniki odżywcze
Układ Pokarmowy
Oddychanie
Ruch
Włąściwości ciał
Substancjie
Powietrze
Gleby
Rośliny lądowe
Rośliny nasienne
Grzyby
Teoria heliocentryczna
Grawitacja
Układ Słoneczny
Ziemia
Bieguny magnetyczne
Siatki
Światło
Rory roku
Kontynenty
Oceany
Dźwięk
Ryby
Płazy
Gady
Ptaki
Ssaki
Klimat
Sawanna
Pustynia
Las liściasty
Stepy
Las iglasty
Tundra
Tytuł nowej strony

Siatka geograficzna – układ południków i równoleżników na globusie lub w myśli na kulę ziemską. Południk i równik ziemski tworzą układ, względem którego wyznacza się współrzędne geograficzne, ułatwia odczytywanie współrzędnych geograficznych.

Wyróżnia się trzy cechy siatki geograficznej:

  1. Południki i równoleżniki przecinają się pod kątem prostym (wiernokątna).
  2. Zachowuje powierzchnie zgodne z rzeczywistością (wiernopowierzchniowa).
  3. Zachowuje odległości między punktami zgodne z rzeczywistością (wiernoodległościowa).

W jej skład wchodzą : układ równoleżników i południków, bieguny, równik ziemski

Siatka kartograficzna – układ południków i równoleżników na mapie. Jest to obraz siatki geograficznej otrzymany na płaszczyźnie.

 

Rodzaje siatek 

Siatka stożkowa - powstałe w wyniku rzutowania siatki geograficznej na pobocznice stożka stycznego wzdłuż jednego lub dwóch równoleżników. Służą do przedstawiania średniej szerokości geograficznej. Biorąc pod uwagę położenie powierzchni rzutowania względem Ziemi wyróżniamy odwzorowania: normalne, poprzeczne, ukośne.

siatka płaszczyznowa

Siatka jest jednym, ze sposobów odwzorowania. Tworzy układ równoleżników. Powstaje w wyniku rzutowania za pomocą wiązek światła na płaszczyznę. Punkt styczności płaszczyzny z kulą może być na:

biegunie (położenie naturalne), równiku (położenie poprzeczne), w dowolnym miejscu (położenie skośne).

Wśród siatek płaszczyznowych wyróżniamy:

centralną (ortodroma),gdy pęk wiązek światła wychodzi ze środka kuli;
stereograficzną ,gdy pęk wiązek światła wychodzi z przeciwległego bieguna;
ortograficzną gdy wiązki światła padają pod kątem prostym.]

Siatka walcowa - siatka kartograficzna skonstruowana przez flamandzkiego kartografa Merkatora w 1569 roku. Południki i równoleżniki są na niej liniami prostymi i przecinają się pod kątem prostym, tak jak na globusie.

Zastosowanie Zastosowanie w nawigacji morskiej, powietrznej, militarnej, strefy czasowe.

Siatka umowna (inaczej pseudoklasyczna) to siatka kartograficzna, która powstaje poprzez zmodyfikowanie siatki klasycznej odpowiednimi wzorami matematycznymi. Przykładami siatek umownych są siatki: siatka Merkatora, siatka Mollweidego czy siatka Kirhoffa. Zastosowanie Siatka umowna Mollweidego, wiernopowierzchniowa, stosowana do prezentacji zjawisk strefowych na Ziemi; służy do przedstawiania kontynentów, państw jako mniejszych krain geograficznych.

 


Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja