Strona startowa
Galeria przyrodnicza
Podział Przyrody
Róża wiatrów
Choroby
Górowania Słońca
Modele atomów
Stany skupienia wody
Obieg wody
Formy terenu
Mapa
Poziomica
Parki Narodowe
Składniki odżywcze
Układ Pokarmowy
Oddychanie
Ruch
Włąściwości ciał
Substancjie
Powietrze
Gleby
Rośliny lądowe
Rośliny nasienne
Grzyby
Teoria heliocentryczna
Grawitacja
Układ Słoneczny
Ziemia
Bieguny magnetyczne
Siatki
Światło
Rory roku
Kontynenty
Oceany
Dźwięk
Ryby
Płazy
Gady
Ptaki
Ssaki
Klimat
Sawanna
Pustynia
Las liściasty
Stepy
Las iglasty
Tundra
Tytuł nowej strony
Czerwone kulki przedstawiają atomy gazu o nazwie wodór.
Niebieskie kulki to atomy tlenu.
Czarne kulki to atomy węgla.

Model cząsteczki wody


Składa się ona z dwóch atomów wodoru i jednego tlenu.

Model cząsteczki tlenu


Składa się ona z dwuch atomów tlenu.

Model cząsteczki węglaJest to gaz powstający np. przy spalaniu drewna lub węgla. Składa się on z dwóch atomów tlenu i jednego atomu węgla.


[ AgU$ ]

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja