Strona startowa
Galeria przyrodnicza
Podział Przyrody
Róża wiatrów
Choroby
Górowania Słońca
Modele atomów
Stany skupienia wody
Obieg wody
Formy terenu
Mapa
Poziomica
Parki Narodowe
Składniki odżywcze
Układ Pokarmowy
Oddychanie
Ruch
Włąściwości ciał
Substancjie
Powietrze
Gleby
Rośliny lądowe
Rośliny nasienne
Grzyby
Teoria heliocentryczna
Grawitacja
Układ Słoneczny
Ziemia
Bieguny magnetyczne
Siatki
Światło
Rory roku
Kontynenty
Oceany
Dźwięk
Ryby
Płazy
Gady
Ptaki
Ssaki
Klimat
Sawanna
Pustynia
Las liściasty
Stepy
Las iglasty
Tundra
Tytuł nowej strony
Choroba - jedno z podstawowych pojęć medycznych, ogólne określenie każdego odstępstwa od stanu określanego jako pełnia zdrowia organizmu. Dokładne sprecyzowanie stanu określanego jako choroba jest równie trudne jak określenie stanu pełni zdrowia, gdyż podlega subiektywnej ocenie.

Zwalczaniem chorób u ludzi zajmuje się medycyna, a u zwierząt weterynaria. Nauką o chorobach roślin jest fitopatologia. Poznanie przyczyn chorób pozwala na zapobieganie im czyli profilaktykę chorób. Na poziomie społeczeństw, populacji czy na poziomie globalnym stosując metody epidemiologiczne można wpływać na zwalczanie chorób trapiących te skupiska ludzkie prowadząc politykę zdrowotną (zdrowie publiczne).

Czynniki chorobotwórcze
Czynniki chorobotwórcze są następujące:

 • czynniki fizyczne
 • starzenie się organizmu
 • uraz mechaniczny
 • uraz psychiczny
 • wada genetyczna
 • czynniki chemiczne (zatrucia)
 • czynniki zakaźne
 • czynniki środowiskowe

 

Klasyfikacja chorób

Największą i najlepiej poznaną grupą chorób są choroby zakaźne. Inne grupy chorób to:

Choroby klasyfikuje się względu na:

 • etiologię:
 • podstawy anatomiczno-topograficzne:
  • serca
  • nerek
  • płuc
 • wiek i płeć:
  • kobiece
  • podeszłego wieku
  • wieku dziecięcego
 • zasięg zmian chorobowych:
  • czynnościowe
  • zwyrodnieniowe
 • mechanizmy czynnościowe:
  • alergiczne
  • zwyrodnieniowe
 • dyscypliny medyczne:
  • chirurgiczne
  • internistyczne
 • dziedziczne
 • wrodzone

 


Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja